Home > Welkom

De Ezra evangelische gemeente is een jonge gemeente welke is ontstaan in 2006. Onze leden zijn afkomstig uit Nijverdal en de wijde omgeving. Wij hebben allen het verlangen om samen God te eren en te dienen.
De gemeente wil uitnodigend, gastvrij en laagdrempelig zijn. De Bijbel, die wij geheel als waarheid nemen, is ons leidend richtsnoer. Wij voelen ons aangetrokken door de liefde van God en willen dat ook naar elkaar en ook naar anderen uitstralen.
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in onze gemeente. Wij komen iedere zondag samen om 10.00 uur in het Advendo gebouw aan de Koersendijk 1 in Nijverdal.