'Indien de mens louter is voortgekomen uit het onpersoonlijke en door toeval, dan worden alle dingen die hem tot mens maken - hoop op zinvolheid, betekenis, liefde, moraal en rationaliteit, schoonheid en verbale communicatie - uiteindelijk onvervulbaar en daarom zinloos.' 

Francis Schaeffer in The God Who Is There