'De Arabieren hebben olie, maar de Joden hebben hersenen'.
Een racistische opmerking? Het aantal Nobelprijswinnaars bewijst deze stelling. De Moslimwereld van 1.4 miljard mensen kent 6 Nobelprijswinnaars, terwijl de Joodse populatie van 14 miljoen mensen (1 honderdste van de Arabische wereld) er 165 kent. Dit is verbazingwekkend!