'Het is typisch voor evolutionaire sceptici dat zij er zich op beroemen de wetenschappelijke feiten te volgen, terwijl bijbelgelovigen een “blind religieus geloof” najagen. De waarheid is precies het tegenovergestelde. In werkelijkheid jagen zij hun begeerten na in plaats van de waarheid. Zij zijn willens onwetend en houden zich blindelings aan mythen. Er is niets meer mytisch dan te geloven dat alles zonder meer voortkwam uit niets, dat alle leven voortkwam uit niet-leven, dat intelligentie voortkwam uit niet-intelligentie, en dat grote intelligentie voortkwam uit kleine intelligentie!'.

Dave Hunt