'Waar bezorgdheid begint, eindigt het geloof, 
Waar geloof begint, eindigt de zorg'.

George Müller (n.a.v. Mattheüs 6:25-34) - meer lezen over bezorgdheid, klik hier